Yumi Studio


Chúng tôi suy nghĩ dựa trên cảm xúc và câu chuyện của bạn .

“Yumi Studio là một đội ngũ trẻ, năng động và sáng tạo của nhiếp ảnh gia, các chuyên viên chỉnh sửa ảnh ,chuyên viên make-up, tạo mẫu và thiết kế để mang lại chụp ảnh cưới vào một khía cạnh mới. Chúng tôi tin rằng đám cưới của nhiếp ảnh không chỉ là một nhiệm vụ tiêu chuẩn của đám cưới, nó cũng là một biểu hiện cá nhân của mỗi cặp vợ chồng cưới.”